Удружење за континуирано образовање здравствених радника и здравствених сарадника обезбеђује програм који на врло квалитетан начин пружа обнову и проверу већ стечених знања из области медицине као и стицање нових знања.

Програм обезбеђује лако и комфорно стицање потребних бодова из континуиране медицинске едукације.

Kорисницима стоји на располагању велики број онлине тестова и стручних састанака, акредитованих код Здравственог савета Србије, који се могу користити за продужавање и/или обнављање лиценце.

За све полазнике који су чланови Удружења или чланови Новог синдиката здравстав Србије континуирана медицинска едукација је потпуно бесплатна!

Остали су дужни да уплате котизацију за изабрани програм.

Полазници који нису чланови Удружења или Новог синдиката здравства Србије дужни су да уплате котизацију за изабрани програм (износ од изабраног теста са странице ONLINE ТЕСТОВИ)