Веселин Ивановић – Председник Уздржења:
Мобилни: 066/8818100

Јованка Вучковић – Потпредседница Удружења:
Mobilni: 066/8222 929

Љиљана Стаменковић:
Мобилни: 066/8301 837

Александар Добрић – Председавајући за Савет оснивача Удружења:
Мобилни: 060/6818111

Чланови Научног одбора Удружења:
1. спец. генетике Јелена Пајић
2. спец.струковна мед. сестра Јованка Вучковић
3. др Виолета Цонић

Генерални секретар Удружења је Јасмина Шпановић