КО СМО МИ?

УДРУЖЕЊЕ ЗА КОНТУИНИРАНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА И ЗДРАВСТВЕНИХ САРАДНИКА је добровољно, интересно, невладино и непрофитно удружење, запослених у различитим областима медицине, стоматологије, фармације и јавног здравља основано на неодређено време ради остваривања циљева који доприносе професионалном развоју здравствених радника и здравствених сарадника кроз континуирану медицинску едукацију, као и развој континуиране медицинске едукације као технологије за здравље.

Циљеви нашег Удружења су:

 1. истраживање едукативних потреба здравствених радника и сарадника и могућности њиховог задовољења кроз континуирану медицинску едукацију,
 2. развој савремених програма континуиране медицинске едукације из различитих области медицине, стоматологије, фармације, јавног здравља,
 3. имплементација програма континуиране медицинске едукације код здравствених радника и сарадника,
 4. проучавање различитих техничко-технолошких могућности за континуирану медицинску едукацију здравствених радника и сарадника,
 5. развој ефикасних метода и техника континуиране медицинске едукације посебно развој здравствене едукације на даљину („он-лине“ едукација, „дистанце леарнинг“) и имплементација решења у пракси,
 6. израда средстава за континуирану медицинску едукацију здравствених радника и сарадника,
 7. пружање консултативне и техничке подршке здравственим установама и организацијама у организацији континуиране медицинске едукације,
 8. интеграција у глобалну мрежу центара (организација и институција) континуиране медицинске едукације и стварање услова за коришћење иностраних ресурса континуиране медицинске едукације
 9. друге активности у вези са континуираном медицинском едукацијом.

Удружење чине сарадници – аутори програма континуиране едукације, угледни стручњаци из различитих области медицине, стоматологије, фармације, јавног здравља, запослени на факултетима, високим школама и здравственим установама широм земље.

Регистровани смо 2014. године код Агенције за привредне регистре Србије.

ГДЕ СЕ НАЛАЗИМО?

Седиште Удружења за континуирано образовање здравствених радника и здравствених сарадника налази се у Смедереву, на адреси Кнез Михајлова 51. Путем online платформе присутни смо свуда где су и наши корисници, 24 сата 365 дана у години.

ЧИМЕ СЕ БАВИМО?

 • КОНТИНУИРАНОМ МЕДИЦИНСКОМ ЕДУКАЦИЈОМ, укључујући припрему, организовање и извођење класичних курсева, стручних састанака и онлине едукација;
 • ПРУЖАЊЕМ КОНСУЛТИВНО-ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ И ПОМОЋИ ПОЈЕДИНЦА, организацијама и институцијама у припреми програма KМЕ, укључујући обуку за израду програма и техничку подршку у апликовању и администрацији програма на нашој интернет платформи