ИНФОРМАЦИЈЕ О ONLINE ЕДУКАЦИЈИ:

ПРИМЕНА ЛОКАЛНЕ ТЕРАПИЈЕ У ДЕРМАТОЛОГИЈИ

Циљна група: МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ, ЗДРАВСТВЕНИ ТЕХНИЧАРИ
Aутор: струковна медицинска сестра Сања Ристић
Број бодова за полазника теста: 2
Акредитациони број одлуке Здравственог савета РС: Д-1-34/19

Програм континуиране медицинске едукације може се реализовати до 04.03.2020. год.
За чланове Удружења и за чланове Новог синдиката здравства Србије је потпуно бесплатно.
За остале,цена је 1500,00 динара

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОЛАЗНИКЕ

ЗАПОЧНИ РЕШАВАЊЕ ТЕСТА


ИНФОРМАЦИЈЕ О ONLINE ЕДУКАЦИЈИ:

ЗДРАВСТВЕНА НЕГА ПАЦИЈЕНАТА СА ИЛЕУСОМ

Циљна група: МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ, ЗДРАВСТВЕНИ ТЕХНИЧАРИ
Aутор: струковна медицинска сестра Марија Станојевић
Број бодова за полазника теста: 5
Акредитациони број одлуке Здравственог савета РС: Д-1-81/19

Програм континуиране медицинске едукације може се реализовати до 04.03.2020. год.
За чланове удружења и за чланове Новог синдиката здравства Србијеје потпуно бесплатно.
За остале,цена је 1500,00 динара

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОЛАЗНИКЕ

ЗАПОЧНИ РЕШАВАЊЕ ТЕСТА


uplatnica.rs-170-30022449000-61-1